ELEKTROMELETI

  • Cable Sound Solutions
  • Parodos Apostolopoulou 33 Chalandri
    15231 Athens
    Greece
    Phone:  (+30) 210 6727739 – 339
    Fax:  (+30) 210 6727732