⭐️ ELEKTROMELETI
SMART Certified Partner

 • Wireless
 • Cable
 • Epirou 29 & Etolias 15, Halandri
  15231 Athens
  Greece
  Phone:  (+30) 210 6727739 – 339
  Fax:  (+30) 210 6727732
  Contact:  Mrs. Maria Mathiopoulou